1498 - Terry Pratchett

Terry Pratchett

Originál: http://www.xkcd.com/1498/
Vysvětlení: 1498

(Použit úryvek z překladu Heleny Hrychové pro nakladatelství Magnet-Press z roku 1996.)