Archiv pro měsíc: Leden 2013

Co kdyby... 4 - Krtci na mol

Co by se stalo, kdybychom na jednom místě nahromadili mol (měrnou jednotku) krtků?

Sean Rice

(Poznámka překladatele: Tenhle post je jedním z těch, kterých se překladatel nejvíce obává - je od základu založený na nepřeložitelném dvojsmyslu. V angličtině se slovem "mole" označuje jak mol coby jednotka, tak krtek coby zvíře. Což pochopitelně v češtině nefunguje. Nabízí se samozřejmě možnost nahrazení krtků moly šatními, ovšem s tím je v kontextu tohoto textu problém - mol a krtek jsou příliš odlišní živočichové, než aby je bylo možné volně zaměňovat, a tato záměna by měla za následek nutnost kompletního přepsání celého textu, což z pochopitelných důvodů nebudu dělat. Jsem tedy nucen omezit dvojsmysl pouze na nadpis - a to ještě jiný než v originále - a v textu budu nadále operovat s krtky. Omlouvám se. Někdy prostě jednoznačné uspokojivé řešení neexistuje.)

Celý příspěvek