Co kdyby... 4 - Krtci na mol

Co by se stalo, kdybychom na jednom místě nahromadili mol (měrnou jednotku) krtků?

Sean Rice

(Poznámka překladatele: Tenhle post je jedním z těch, kterých se překladatel nejvíce obává - je od základu založený na nepřeložitelném dvojsmyslu. V angličtině se slovem "mole" označuje jak mol coby jednotka, tak krtek coby zvíře. Což pochopitelně v češtině nefunguje. Nabízí se samozřejmě možnost nahrazení krtků moly šatními, ovšem s tím je v kontextu tohoto textu problém - mol a krtek jsou příliš odlišní živočichové, než aby je bylo možné volně zaměňovat, a tato záměna by měla za následek nutnost kompletního přepsání celého textu, což z pochopitelných důvodů nebudu dělat. Jsem tedy nucen omezit dvojsmysl pouze na nadpis - a to ještě jiný než v originále - a v textu budu nadále operovat s krtky. Omlouvám se. Někdy prostě jednoznačné uspokojivé řešení neexistuje.)

Bude to trochu nechutné.

Nejprve několik definic. Mol je jednotka. Není to ale typická jednotka. Je to vlastně jenom číslo - jako třeba "tucet" nebo "miliarda". Pokud máte něčeho mol, znamená to, že toho máte 602 214 129 000 000 000 000 000 (obvykle zapisováno . Tak velké číslo je to proto, že je používáno pro operace s množstvím molekul, kterých je poměrně hodně.

Raketa

Originál: http://what-if.xkcd.com/4/