Co kdyby... 20 - Diamant

Kdyby se Země srazila s meteoritem z diamantu o průměru 30 metrů, letícím rychlostí světla, co by se stalo?

Aidan Smith, 8 let, prostřednictvím svého otce Jeffa

Nic, co je tvořeno hmotou, se nemůže pohybovat rychlostí světla. Ale to nevadí - můžeme se jí hodně přiblížit!

Bez ohledu na to, jak intenzivně budete nějaký předmět urychlovat, nikdy nedosáhne rychlosti světla. Zdá se, že to není možné, ale je to tak. Náš vesmír funguje na základě pravidel, z nichž některá jsou poněkud zvláštní. Ale čím více se něco blíží rychlosti světla, tím více energie a momentu to má - a tahle energie a moment narůstají zcela neomezeně.

Začneme pozvolna a postupně budeme přidávat.

1 kilometr za sekundu:

Pokud upustíme náš meteorit z hranice vesmíru, zhruba z výšky sta kilometrů, proletí atmosférou, aniž by došlo k jeho výraznějšímu zbrždění, a do země narazí přibližně rychlostí Mach 3 - tedy asi kilometr za sekundu.

Zatímco padá, stlačuje před sebou vzduch. Pokud vzduch stlačujeme, zahřívá se. (To je stejný jev, na základě kterého se zahřívají i kosmické lodě při vstupu do atmosféry nebo právě meteority - skutečný odpor vzduchu se na tom podílí jen velice minimálně.) Než dopadne na zem, zahřeje se jeho spodní strana na více než 500 stupňů Celsia, což stačí na to, aby viditelně zářila.

Když dopadne na zem, dvě minuty poté, co byl vypuštěn, vytvoři kráter o průměru 300 metrů - tedy velikosti školy, a během toho se rozletí na kousky.

A ve vzdálené budoucnosti se mimozemský astronom na planetě, vzdálené stovky světelných let od Země, zachmuřeně zadívá na pípající detektor a přemýšlí o tom, jaká katastrofická událost mohla způsobit, že se tahle částice pohybovala tak ohromně rychle.

Originál: http://what-if.xkcd.com/20/