Co kdyby... 29 - Bazén s vyhořelým palivem

Co kdybych si šel zaplavat ve standardním bazénu pro skladování vyhořelého jaderného paliva? Bylo by k vystavení smrtelné dávce radiace třeba, abych se potápěl? Jak dlouho bych mohl bezpečně setrvat na hladině?

Jonathan Bastien-Filiatrault

Za předpokladu, že jste uspokojivě schopný plavec, byste při šlapání vody mohl přežít odhadem něco mezi 10 a 40 hodinami. Poté byste omdlel vyčerpáním a utopil se. Totéž platí i pro bazén, na jehož dně není uskladněno jaderné palivo.

Vyhořelé palivo z jaderných reaktorů je vysoce radioaktivní. Voda je praktická jak pro jeho skladování, tak chlazení, takže jsou palivové články po několik desítek let skladovány na dně speciálních bazénů, než jsou inertní natolik, aby je bylo možno uskladnit mimo nádrže v kontejnerech. Zatím nemáme přesně jasno v tom, kde bychom tyto kontejnery měli skladovat. Při nějaké vhodné příležitosti bychom si to myslím měli ujasnit.

Takto vypadá standardní bazén pro skladování palivových článků:

Co se tedy bezpečnosti koupání v takové nádrži týče, dá se shrnout tak, že se vám pravděpodobně nic nestane, pokud se nebudete potápět na dno a sbírat tam neznámé předměty.

Ale čistě pro jistotu jsem kontaktoval svého známého, který pracuje s výzkumným reaktorem, a zeptal se ho, co by se podle něj stalo, kdybyste se pokusili jít si zaplavat v jejich bazénu pro skladování palivových článků.

"U našeho reaktoru?" zamyslel se na okamžik. "Umřeli byste dřív, než byste se do něj vůbec ponořili. Následkem střelných poranění."

Originál: http://what-if.xkcd.com/29/